Karl-Erik Jørgensen
Se oversigt » Se næste »
Familiebillede fra 1944.

Se oversigt » Se næste »
Klik her for at få dit eget GoMINIsite