Karl-Erik Jørgensen
  Tillidsposter i bestyrelser, råd, nævn og udvalg:
1975 - 1980 Bestyrelsesmedlem og formand for Ry Håndværker- og Borgerforening
1978 - 1982 Formand for Kultursamvirket i Ry Kommune
1980 - 1987 Formand for Musiksamvirket i Ry Kommune
1985 - 1992 Formand for Musikskolen i Ry Kommune
1987 - 1991 Bestyrelsen for Venstre i Ry kommune
1988 - 1994 Næstformand for Dansk Arbejdsgiverforening i Skanderborg, Ry og Hørning
1989 - 1994 DA repræsentant i Århus Amts UTB udvalg og forretningsudvalg
1993 - 1996 Bestyrelsesmedlem i RM Trading A/S, Ballerup
1993 - 2000 Formand for Ry Messen
1993 - 2000 Formand for Skanderborg Handelsskoles uddannelsesudvalg
1994 - 1998 Formand for Dansk Arbejdsgiverforening i Skanderborg, Ry og Hørning
1994 - 1999 Forretningsudvalgsmedlem i Skanderborg Erhvervsråd
1994 - 1997 Præsident for Lions i Ry
1995 - 2003 Næstformand for Dansk Industri (DI) i Århus Amt
1995 - 2003 Bestyrelsesmedlem i Skanderborg Handelsskole
1996 - 1998 Medlem af udvalget "Skole og Erhverv i Skanderborg"
1997 - 1998 Medlem af Ry Kommunes Arbejdsfastholdelsesudvalg
1997 - 1998 Medlem af VUC lokalbestyrelsen for Skanderborg/Odder
1997 - 2003 Bestyrelsesformand i Hedensted Maskinfabrik A/S
1997 - 2002 Medlem af Århus Amts Erhvervsudviklingsråd
1997 - 2013 Bestyrelsesmedlem i Lions Club i Ry
1998 - 1999 Bestyrelsesmedlem i Danmarks Handelsskolers Forening
1999 - 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Århus Amt
1999 - 2006 DA medlem af uddannelsesudvalget under AF i Århus
1999 - 2006 DA medlem af udvalget for ledige med akademisk uddannelse under AF
1999 - 2003 Samarbejdsudvalget for DI og CO metal for Dansk Industri
2000 - 2001 Zoneformand i Lions Region 2 Zone 7
2000 - 2001 Bestyrelsen for Wiking A/S i Hørning
2001 - 2006 Medlem af styregruppen for integratonsprojektet "Ry en kommune for alle"
2002 - 2002 Formandsskabet for projekt "Indvielse af motorvejen Låsby-Ry-Galten-Århus"
2002 - 2009 Dansk Flygtningehjælps koordinationsgruppe i Ry
2004 - 2006 Medlem af strategigruppen for kortvarige uddannede i Silkeborg (RAR)
2004 - 2005 Zoneformand i Lions Region 2 Zone 7
2005 - 2011 Bestyrelsesmedlem af Ry Aftenskole
2005 - 2006 Bestyrelsesmedlem hos RIKSI A/S, Rødding
2006 - 2011 Dansk Flygtningehjælps Frivilligudvalg for Danmark
2006 - 2011 Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab
2007 - 2013 Medlem af beskæftigelsesankenævnet i Region Midtjylland
2007 - 2010 Formand for Integrationsrådet
2008 - Bestyrelsesmedlem  og næstformand i Ry Borgerforening
2009 - Næstformand i Skanderborg kommunes Seniorråd
2009 - 2010 Bestyrelsen for Skanderborg kommunes "Lokale Beskæftigelses Udvalg" (LBR)
2009 - 2013 Bestyrelsesmedlem og kasserer i festivalforeningen "RYST" i Ry
2012 - Formand for Datastuen i Ry
2012 - Næstformand i Aktivitetshuset i Ry
2013 - 2014
2017 - 2017
2016 -
2017 - 2017
2017 -
2017 -
Medlem af Skanderborg Kommunes sociale tænketank
Brugergruppen for nyt bibliotek i Ry for Seniorrådet
Paragraf 17.4. udvalget for Skanderborg kommune vedr. Nyt Plejehjem i Ry
Brugergruppe omkring "Stationstorvet i Ry"
Medlem af "Grønt partnerskab om Skimminghøj Trailcenter"
Medlem af repræsentantskabet i forsyningsselskabet AURA
Klik her for at få dit eget GoMINIsite