Særlige hoteller vi har besøgt og overnattet ved:    
       
År Hotellets navn: By: Hjemmeside:
1997 Brøndums Hotel Skagen www.broendums-hotel.dk
1999 Hotel Dagmar Ribe www.hoteldagmar.dk
2003 Christies Åbenrå www.christies.dk
2010 Hotel D'angletere København www.dangleterre.dk
2013 Hotel - Restaurant Knapp Åbenrå www.restaurant-hotel-knapp.dk
       
       
Klik her for at få dit eget GoMINIsite